UA-177636440-1

Lắp dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật

Chung tôi cung cấp các dịch vụ về nhân công Thi công lắp đặt bó vỉa, vỉa hè, hệ thống an toàn giao thông đường nội bộ. Lắp dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải: Rãnh U, cống hộp, ống dẫn, hố ga. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đô thị

DHD tham gia thi công lắp dựng hệ thống Bó vỉa, cống thoát nước dọc tuyến đường dẫn  đầu cầu Bạch Đằng