UA-177636440-1

Tin tức cổ đông

Nơi tổng hợp các thông tin mới nhất về Cổ đông, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thông tin các dự án mới, dự án bàn giao, kế hoạch và báo cáo thực hiện hoạt động của công ty.

Mọi thông tin cần giải đáp vui lòng gọi hotline 096 587 4344

Báo cáo kết quả SXKD năm 2022
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 toàn công ty. Tổng hợp doanh thu tính đến ngày 31/12/2022
Thay đổi đăng ký kinh doanh lần 4
Ngày 15/09/2021, Hội đồng quản trị công ty Quyết định thống nhất thay đổi Đăng ký kinh doanh lần 4.
Báo cáo Tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2020 công ty DHD Việt Nam